Het Productie Platform Friesland stelt zich ten doel om als inspirerend netwerk een bijdrage te leveren aan de versterking van de positie van productiebedrijven in Friesland. Dat doen we door de deelnemers aan het netwerk te ondersteunen bij het verkrijgen van kennis en ervaring op de volgende gebieden:

Productie Optimalisatie.
Het voortdurend moeten optimaliseren van bedrijfsprocessen blijft een noodzaak voor ieder productiebedrijf. De praktijk laat echter zien dat nog lang niet alle productiebedrijven hier in voldoende mate in slagen. Kennis, maar vooral beschikbare tijd, vormen vaak nog een belemmering. In het Productie Platform Friesland werk je tijdens netwerkbijeenkomsten samen aan oplossingen, deel je kennis en ervaring en krijg je adviezen van deskundigen. Nieuwe inspiratie, andere invalshoeken en samenwerking met collega's helpen je dan wel verder.

Smart Industry.
Nieuwe technologie├źn doen steeds meer en steeds sneller hun intrede op de werkvloer van productiebedrijven. Ze zorgen ervoor dat productieprocessen extreem flexibel kunnen gaan worden. Klanten, leveranciers en productieprocessen worden digitaal met elkaar verbonden. Hoe blijf je als Fries MKB productiebedrijf op de hoogte van al deze ontwikkelingen? Diverse experts uit het Friese bedrijfsleven nemen je tijdens onze kennissessies mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van Smart Industry. Samen zorgen we hiermee voor voldoende bewustwording van de kansen die Smart Industry biedt.

Laatste Nieuws:

De Transition Workshop van 4 juni jl. in Sneek zeer succesvol.

Vertegenwoordigers van tien productiebedrijven gingen tijdens de workshop o.a. de uitdaging aan om hun fabriek van de toekomst te schetsen. Na afloop bleek de waardering voor de workshop en de contacten met collega's hoog te zijn en er werd dan ook op aangedrongen om een vervolg te geven aan deze middag.

Initiatief van Seproma

Productie Platform Friesland is een initiatief van Seproma Productie Optimalisatie. Vanuit Seproma begeleiden we MKB productiebedrijven in Noord-Nederland bij het opstellen van meerjarenplannen en de invoering ervan op de werkvloer.  Daarnaast verzorgen we, samen met onze partners, trainingen en assessments op het gebied van Lean en Smart Industry.  >>>

 

Eigen Linkedin Groep

Productie Platform Friesland kent zijn eigen Linkedin groep waar we regelmatig het laatste nieuws omtrent het netwerk delen met de leden. Dat is echter niet het enige, ook bijvoorbeeld interessante bijeenkomsten van anderen, rapporten, nieuwsfeiten en mededelingen van de leden kunnen worden gedeeld.

Stakeholder GrowIn 4.0 project

Hogescholen in vijf verschillende landen ontwikkelen in het kader van het GrowIn 4.0 Smart Industry project tools, assessments en workshops om MKB productiebedrijven te ondersteunen bij de invoering van Smart Industry. Wij zijn local stakeholder van het project en zullen deelnemers aan Productie Platform Friesland regelmatig in de gelegenheid stellen om deze tools in de praktijk te beoordelen.

 

 Over Productie Platform Friesland

Productie Platform Friesland is een onafhankelijk kennisnetwerk op het gebied van productie optimalisatie en Smart Industry. We stellen ons ten doel om deelnemers aan het platform te ontzorgen door ze op een praktische manier te voorzien van de informatie die nodig is om op een verantwoorde manier keuzes te kunnen maken in de snel veranderende wereld van productiemanagement.

Samenwerking vinden we erg belangrijk, evenals het delen van actuele kennis. We werken daarbij graag samen met mensen die voorop lopen binnen hun vakgebied. Deelnemers aan het platform hebben een grote inbreng in de samenstelling van het programma.

Kennis delen

Close

doe je hier >>