Hoe zie je de toekomst?

Enerzijds waarschuwen deskundigen voor het voortbestaan van ondernemingen die nog niet zijn begonnen met Smart Industry. Anderzijds merk je in de contacten met MKB productiebedrijven nog weinig van die urgentie.
Hoe je echter ook tegen de toekomst van je onderneming aan kijkt, het optimaliseren van productieprocessen is altijd verstandig. Geoptimaliseerde processen gelden zelfs als voorwaarde om met Smart Industry te kunnen beginnen. We leggen met onze activiteiten dan ook hier de nadruk op. Tegelijkertijd vragen we in ons programma toch ook aandacht voor Smart Industry en de effecten daarvan op medewerkers. Doe je mee?

Agenda bijeenkomsten:

Productie Management

19 mei, De Skans, Gorredijk

13.00 - 17.00

  • reduceren van doorlooptijd orders
  • lean in low volume high variety omgeving
  • valkuilen bij Lean transformatie

Robots & Cobots

24 mei, Aludon, Drachten

13.00 - 17.00 uur

Iedereen die we vroegen of ze een bijdrage aan het programma zouden willen leveren reageerde erg enthousiast. Reslutaat is een dermate mooi programma dat we besloten hebben deelname voor alle Friese bedrijven uit de maakindustrie mogelijk te maken.

Meer informatie vind je hier


Productie Management

16 juni, Visser Leeuwarden

13.00 - 17.00 uur

  • bedrijfsbezoek
  • inrichten van lijn assemblage
  • creëren van flow in productie